Barn og ungdom – kan få behandling for angst, depresjon, mobbing

Mange barn og ungdommer sliter i dag psykisk.  Jeg har erfaring i å bruke Faster EFT terapi teknikk frykt, nedstemthet, ensomhet, sorg m.m., som følge av bl.a. angst, depresjon og mobbing. På Toten tilbyr jeg dette! 1,5 time fra Oslo. 15 min. fra Gjøvik.

 

Barn og ungdom ønsker behandling av angst, depresjon

Hvordan hjelpe barn med psykiske problemer som angst, sosial angst, depresjon m.m.? Jeg har hatt flere barn og ungdommer i Faster EFT behandling/terapi hos meg. Frykt, nedstemthet, ensomhet, sorg m.m. som følge av mobbing, overgrep, voldtekt, dødsfall m.m. kan være temaer som vi kan jobbe med. Faster EFT er en ny teknikk i Norge som jeg har erfaring i å bruke! Velkommen til Toten eller via Skype.

Foreldrene/de foresatte må samtykke når man er under 18 år. Og det er full taushetsplikt, slik at barnet eller ungdommen kan snakke fritt ut, uten å være redd for at foreldrene får vite hva som blir sagt!

 

Alternativ til BUP / barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP gjør for mange en flott jobb! Dersom du likevel ønsker et alternativ til BUP Gjøvik, Hamar, Lillehammer eller Hadeland så kan Faster EFT terapi på Toten, med kort ventetid, kanskje være et alternativ for deg! Mange barn og ungdommer benytter seg av Faster EFT. Du er hjertelig velkommen til Toten dersom du er under 18 år og kjenner på ting som plager deg: Frykt, nedstemthet, ensomhet, sorg m.m. som kan følge i kjølvannet av f.eks. angst, sosial angst, depresjon, mobbing, voldtekt, erting, dødsfall. Toten ligger 1,5 time fra Oslo, 15 min. fra Gjøvik/Raufoss og du kan bestille behandling her!

Jeg kan aldri gi noe garanti på at Faster EFT gir effekt, det har jeg heller ikke lov til å gi garanti på. Derfor vil jeg bruke ordet “kan”. Det eneste jeg kan si er: “Kom selv og prøv, og se hvordan det kan fungere”

 

Mobbing på skolen – mobbing på arbeidsplassen

Hvordan kan jeg takle mobbing? Hvordan kan mobbing stoppes? Og kanskje aller viktigst: Hvordan få behandling? Jeg har hatt flere klienter i Faster EFT behandling/terapi som har opplevd mobbing.

Hjertelig velkommen til Toten til behandling og terapi!  1,5 time fra Oslo. 15 min. fra Gjøvik/Raufoss/Skreia.

Les artikkelen i VG om A1-stjernen som ble mobbet.

 

Grunnleggeren av Faster EFT, Robert G. Smith, viser  video:Her er 2 videoer med barn:

 

Oslo: Økning i psykiske problemer som angst, depresjon etc.

En forskingsrapport fra NOVA viser at det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo. Det være seg angst, depresjon, ensomhet osv. Klikk her for å lese artikkelen om dette! Men fortvil ikke: Det finnes hjelp å få! Jeg har hatt flere barn og ungdom til Faster EFT behandling og denne nye terapi teknikken gir meget gode resultater på kort tid. Det er min erfaring. (Jon Harald Gjesdal)

Besøk Jon Harald på Google+ her

Terapi Toten, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Oslo

Velkommen til terapi på Toten! Bor du ved Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Oslo. Velkommen til Faster EFT! 1,5 time fra Oslo. 15 min. fra Gjøvik, 1 time fra Hamar/Lillehammer. Jeg er utdannet samtaleterapeut (4 år) + Faster EFT.

 

“Utbrente små voksne” –  Fysiske plager hos barn/ungdom kan skyldes krav og stress

Barn som har gode karakterer kan en dag oppleve at  det meste stopper opp. Barn med tilsynelatende uforklarlige muskel- og skjelettplager kan ha kobling til altfor mye press i ung alder! Les en interessant artikkel fra Dagens Næringsliv om dette her! “Utbrente små voksne!

 

 

Det forusetter samtykke fra foreldre/foresatte dersom man er under 18 år.

Comments are closed.

Translate »
%d bloggers like this: