KLIENTAVTALE barn/ungdom under 18 år

 

Det er 48 timers frist til å avbestille en behandling. Avbestilling av en behandling som ikke er innenfor fristen betales, uansett årsak til avbestillingen. Dette fordi det vil være vanskelig å skaffe nye klienter på kort varsel, som skal fylle avbestilte timer.   Det samme gjelder timer der klienten ikke møter opp eller glemmer å møte opp.

Mitt navn er Jon Harald Gjesdal, jeg er en terapeut som jobber med å få klienter til å gi slipp på stress og å bidra til å skape forandring. Jeg har studert samtaleterapi og alternative teknikker. Jeg vil bruke disse til å gi deg terapi. FasterEFT og psykosyntese vil være teknikkene jeg vil bruke i den enkelte terapitime. Jeg har en 4 årig utdannelse i samtaleterapi ved den private skolen Huma Nova i Oslo (psykosyntese) og utdannelse i FasterEFT. Jon Harald Gjesdal har taushetsplikt.  Jeg er ikke psykolog, medisinsk lege eller har utdannelse i diett og jeg har ingen lisens eller formell utdannelse i noen av disse feltene.

EFT/Faster EFT teknikker garanterer ikke for kortsiktige eller langsiktige gode resultater. ”Tapping” brukt i timene, samt andre Faster EFT teknikker er ikke ment å være noen erstatning for medisinsk hjelp eller annen profesjonell hjelp som for eksempel psykolog/lege. Den informasjonen eller behandlingen som er gitt i timene er ikke ment som en anbefaling til å stoppe å gå til profesjonell behandling innen helse, uansett type, ei heller ment som anbefaling til å stoppe å bruke foreskrevne medisiner. Dersom endringer skal foretas må det tas opp med profesjonelt helsepersonell som f.eks fastlege.

Etter norsk lov har terapeuten ikke lov å si at han/hun behandler sykdom/disorder som for eksempel fibromyalgi, PTSD m.m. Det som er lov å si er at terapeuten bruker teknikker på generelle tilstander som frykt, nedstemthet, ensomhet m.m.

Undertegnende er klar over at det kan komme følelsesmessige reaksjoner av ulik art etter en behandling. Med en gang undertegnende forlater timen/timene tar han/hun fullt ansvar for enhver art av eventuelle valg som kan skade han/henne. Undertegnende tar også selv fullt ansvar for all etterbehandling og oppfølging.

Undertegnende samtykker i at Jon Harald Gjesdal som samtaleterapeut og alternativ terapeut skal møte han/henne. Undertegnende tar selv fullt ansvar for hvordan han/hun selv bruker disse teknikkene. Han/henne tar fullt ansvar for alt som vil skje under og etter timen/timene, som resultat av denne timen eller fremtidige timer. Undertegnende forstår og samtykker i at Jon Harald Gjesdal ikke er ansvarlig for hvordan han/hun bruker disse teknikkene som jeg lærer i timene. Og holder ikke Jon Harald Gjesdal ansvarlig for behandling han/hun måtte trenge utenom disse timene, heller ikke i fremtiden. Undertegnende vil evt. selv ta ansvar for å konsultere med profesjonelt medisinsk helsepersonell eller lignende profesjonelt hjelpepersonell som han/hun for tiden går til, før/imens/etter  han/hun tar timer hos Jon Harald Gjesdal.

Undertegnende tar fullt ansvar for sitt liv, sin helse og sitt velbefinnende nå og i tiden som kommer. Alt som skjer i timene er konfidensielt. Undertegnende aksepterer at han/hun når som helst er fri til å trekke meg fra timer og samarbeid med Jon Harald Gjesdal.

Se gjerne videoer på FasterEFT.no for å se teknikken i bruk.

 

NB: Det klienten (barnet/ungdommen) forteller til meg som terapeut har jeg taushetsplikt på, også overfor foreldre/foresatte. Hvis unntak skal skje så må klienten godkjenne dette selv. Dette fordi at klienten skal føle seg helt fri i terapien. Klienten er selv fri til å fortelle hva han/hun vil til hvem han/hun vil.

Navn (barn/ungdom):___________________________________________Fødselsnummer:___________________

Signatur (barn/ungdom):___________________________________________Dato i dag:__________________

Navn, forelder (verge/foresatte):_________________________________________

Signatur, forelder: ___________________________________________________ Dato:_______________

Adresse, forelder:______________________________________________________________________

Telefon, foreldre :___________________E-mail, foreldre:_____________________________@_____________

Fastlegens navn: _____________________________________

Er fastlege gjort kjent med at du går her? (ja eller nei)________

Eller er evt. psykolog/terapeut gjort kjent med at du går her? _______

Hvis ja, hvem?__________________________________

Comments are closed.

Translate »
%d bloggers like this: